Inscripcions

Oberta la inscripció

Proves d'accés

La prova d'accés consta de l'enviament d'un vídeo, d'un minut de durada, amb una obra de lliure elecció, amb acompanyament de piano o sense, i dels passatges específics que s'indiquin de les parts disponibles en aquesta mateixa pàgina web.