Percussió, celesta i orgue

Els candidats de percussió només han de presentar una obra de lliure elecció, no hi ha passatges.