Vent fusta

Passatges de vent fusta per a la prova d'accés

Flauta: Núms. 34, 49 i del 88 al 91 de flauta 1

Piccolo: Núm. 7

Oboè: Núms. 30, 83, 90 i 143 d'oboè 1

Corn anglès: Núms. 51 i 102

Clarinet: Núms. 55, 103 i 132 de clarinet 1

Requinto: Núms. 25, 56 i 88

Fagot: Inici, 72 a 74 i 97 de fagot 1

Contrafagot: Núms. 4 al 7