Inscripció

Oberta del 5 de febrer al 31 de març de 2024

Inscripció i prova d'accés

Per optar a una plaça de la JOCG 2024 cal fer la inscripció i enviar l'enllaç (youtube, vimeo o drive) d'un vídeo d 'una obra de lliure elecció*, amb acompanyament de piano o sense i d'una durada mínima d'un minut, al correu info@jocg.cat.

* En el cas de percussió l'obra ha de ser per a timpani

Notificació dels resultats: 15 d'abril de 2024