Qui som

Jaume Lleixà, director artístic

Jaume Lleixà, director artístic

Apassionat per la música i pels idiomes, ha desenvolupat la seva activitat professional principalment en l'àmbit de la gestió cultural i de la coordinació tècnica i artística d'orquestres simfòniques com l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orquestra Simfònica Segle XXI i l'Orquestra de Cadaqués.

En la vessant pedagògica, lidera projectes educatius entesos com a mecanismes de professionalització per a joves talents.

Ha completat aquesta vocació amb una sòlida experiència empresarial. Amant de viatjar i de practicar els idiomes que coneix, ha ideat i coordinat nombrosos projectes culturals i socials, per apropar el coneixement a tots els àmbits de la nostra societat, amb la ferma convicció que entre tots és possible construir un món millor. 

És director artístic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, director tècnic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i coordinador artístic de la Fundació Metalquimia.

Meritxell Maset, directora tècnica

Meritxell Maset, directora tècnica

Directora tècnica de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines i coordinadora de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, compagina la seva vessant de gestió amb la docència.

Com a mestra d'educació musical, imparteix classes a la Facultat d'Educació i Psiclogia de la Universitat de Girona, i actualment és la directora pedagògica de l'Escola de Música Activa La Flauta Màgica de Figueres.

Implicada amb el teixit associatiu cultural a través del moviment de Joventuts Musicals, concretament a Girona i Figueres, formant part de les seves juntes directives

És entusiasta dels projectes pedagògics que tenen la música com a protagonista, i partícip d'iniciatives musicals que fomenten el talent dels joves músics i el seu desenvolupament humà i musical.

La Fundació METALQUIMIA, creada a Girona a  l’empara de l’empresa METALQUIMIA, SAU, va començar la seva activitat l'any 2015.

L'objectiu de la Fundació és fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació (Creativació) en els diferents àmbits de la societat, ja sigui empresarial, social, cultural, científico-tecnològic o educatiu.

La Fundació Metalquimia  està inspirada en l’esperit i anhel creativador i en el desig d'intentar contribuir a millorar el nivell educatiu, cultural i social de les persones. La Creativació és un neologisme, ideat per un dels patrons fundadors, Josep Lagares. Resulta de la unió dels conceptes Creativitat i Innovació mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules i es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per a convertir-la sistemàticament en innovació.

Lgotip JOCG

Lgotip JOCG

© Josep Vargas 2012