Inscripcions

FINALITZAT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ

La prova d'accés consisteix en enviar un vídeo d'un minut d'una obra de lliure elecció, amb acompanyament de piano o sense, per whatsapp al telèfon +34 619164973

Calendari:

Inscripcions: de l'1 al 28 de febrer de 2022

Enviament de vídeos: fins al 31 de març de 2022

Notificació de la plantilla definitiva: 15 d'abril de 2022